Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen over EDR Incasso

Veelgestelde vragen over EDR Informatie

Veelgestelde vragen over de AVG en hoe EDR uw privacy waarborgt

BETALEN VIA IDEAL

Veelgestelde vragen over EDR Incasso

 

EDR Incasso is geen standaard incassobureau. EDR heeft zich gespecialiseerd in vorderingen die al eerder behandeld zijn, door een incassobureau of deurwaarderskantoor, maar nog steeds (deels) onbetaald zijn. Dit kunnen dus openstaande vorderingen zijn van jaren terug. Wij noemen deze incassodienst daarom herincasso. Ondanks dat EDR gespecialiseerd is in herincasso, behandelen wij ook vorderingen waarvan de betalingstermijn recentelijk is verstreken.

EDR Incasso is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (www.nvio.nl) en heeft het Incasso Keurmerk wederom behaald op 11 december 2019 met een geldigheid tot 5 januari 2022. (www.incasso-keurmerk.nl)

Bezoekadres (bezoek alleen op afspraak):
DRA Debt Recovery Agency B.V.  h.o.d.n. EDR Incasso
Loire 180
2491 AL Den Haag

Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Email: incasso@edrcs.nl
Telefoonnummer: 070 452 53 55

U kunt ons bereiken op werkdagen tussen 08:30 uur en 17:00 uur.

Vermeld op al uw correspondentie met EDR Incasso het dossiernummer. Dit vindt u bovenaan op de aanmaningsbrief die u van ons heeft ontvangen.

Neemt u telefonisch contact met ons op, houd uw dossiernummer bij de hand.

 
U kunt uw openstaande rekening op verschillende manieren betalen:

Vermeld bij uw betaling altijd het dossiernummer. Dit vindt u bovenaan op de aanmaningsbrief die u van ons ontvangen heeft.

Via iDEAL
U kunt betalen via iDEAL. Ga hiervoor naar: https://consumers.edrgroup.nl/ideal/

Heeft u vragen, neemt u dan contact op met de dossierbehandelaar via telefoonnummer 070-452 5355. Houd uw dossiernummer bij de hand.

Overboeking
Deutsche Bank NV
De Entree 99-197
1101 HE AMSTERDAM
The Netherlands

IBAN: NL87DEUT0552590363
BIC/SWIFT: DEUTNL2N
t.n.v. St. Derdengelden DRA Debt Recovery Agency
(onder vermelding van uw dossiernummer)

Indien nodig:
BTW: NL810489089B22

Betaling bij GWK Travelex
Bij alle GWK Travelex-vestigingen in Nederland kunt u contant of met pinpas aan ons betalen. Voor meer informatie en een vestiging bij u in de buurt, ga naar www.gwktravelex.nl.
Voor meer informatie over het doen van een betaling kunt u ook contact met ons opnemen:
Telefoon: 070-452 5355
E-mail: incasso@edrcs.nl

Het is in de meeste gevallen mogelijk om uw schuld in termijnen af te lossen. Hiervoor dient u telefonisch contact op te nemen met ons kantoor via 070 452 53 55. Een van onze medewerkers kan dan samen met u een betaalafspraak maken.

Uw dossierbehandelaar zal uw vragen naar het dossiernummer. U vindt het dossiernummer bovenaan op de aanmaningsbrief die u van ons heeft ontvangen.

U kunt contact opnemen met de afdeling herincasso via telefoonnummer 070 452 5355 of u kunt een e-mail sturen naar mailadres incasso@edrcs.nl. Voor een juiste afhandeling van uw vraag dient u uw dossiernummer in de onderwerp regel te vermelden.

EDR is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van Incasso-ondernemingen (NVI) en hanteert bij particuliere vorderingen de staffel van de Wet Incassokosten.

De buitengerechtelijke kosten voor bedrijfsmatige vorderingen zijn gebaseerd op de algemene voorwaarden van de opdrachtgever. Indien deze niet zijn vastgelegd in de algemene voorwaarden dan berekent EDR de incassokosten op dezelfde wijze als voor particuliere vorderingen.

Nee, dat kan niet. In dit geval vragen wij u ons zo spoedig mogelijk een kopie van uw opzeggingsbrief toe te sturen (de brief die u heeft verzonden aan onze opdrachtgever). Tevens ontvangen wij graag een kopie van de brief die onze opdrachtgever ter bevestiging aan u heeft verzonden. Wij zullen de kwestie daarna bespreken met onze opdrachtgever.

U kunt deze kopieën onder vermelding van uw dossiernummer sturen naar: incasso@edrcs.nl
of per post naar:

EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Indien u de openstaande vordering al aan onze opdrachtgever heeft voldaan, dient u ons een kopie te sturen van een betaalbewijs (bankafschrift), waaruit dit blijkt. Wij zullen uw betaling daarna verifiëren bij onze opdrachtgever.

U kunt dit sturen onder vermelding van uw dossiernummer naar:

Email: incasso@edrcs.nl

of per Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

In dit geval kunt u - met overlegging van bewijsstukken - uw bezwaar aan ons kenbaar maken. Zodra wij uw bezwaar hebben ontvangen, kunnen wij deze in behandeling nemen.

U kunt uw bewijsstukken onder vermelding van uw dossiernummer sturen naar:
Email: incasso@edrcs.nl

of per Post:
EDR Incasso
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Als u onze opdrachtgever niet (her)kent, belt u dan met het in onze brief vermelde telefoonnummer. Er zal u gevraagd worden naar het opgegeven referentie-, kenmerk-, of dossiernummer. Wij kunnen u dan nadere informatie geven over de openstaande vordering en de eisende partij.

Indien u voortaan onze post op uw nieuwe adres wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via incasso@edrcs.nl.

Als u onze opdrachtgever niet op de hoogte hebt gebracht van uw verhuizing, dan kunt u niet worden aangeschreven op uw nieuwe adres. Dit betekent niet dat er geen sprake is van een openstaande vordering en dient u alsnog over te gaan tot betaling.

Wij verzoeken u de brief (ongeopend) retour te sturen. U kunt daarvoor de instructies op de achterzijde van de envelop volgen. U hoeft geen postzegel te gebruiken.

Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, horen wij het graag als u een klacht heeft over onze werkwijze. EDR Incasso hanteert een klachtenregeling in lijn met de Gedragcode van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI).

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In dat geval kunt u telefonisch contact met ons opnemen op 070-452 5355.

Veelgestelde vragen over EDR Informatie

EDR Informatie is een handelsinformatiebureau en richt zich op het geven van inzicht in en adviezen over het betaalgedrag en de kredietwaardigheid van consumenten, bedrijven en bestuurders aan onze opdrachtgevers.

EDR beheert en onderhoudt een databank met positieve en negatieve betalingservaringen. Op basis van deze gegevens en koppelingen met diverse openbare bronnen is EDR in staat scoringsmodellen te vervaardigen waarmee o.a. geautomatiseerde toetsingen kunnen worden geleverd aan onze klanten. Bedrijven gebruiken deze informatie om te bepalen of zij iemand als klant willen aannemen of misschien een borg willen vragen. Deze beslissing maken bedrijven zelf op basis van een advies van EDR.
Wanneer u geen klant kunt worden of een borg moet betalen, kan een bedrijf u doorverwijzen naar EDR voor meer informatie.

Voor meer informatie over hoe de kredietscore tot stand komt, zie Veelgestelde vragen over de AVG en hoe EDR uw privacy waarborgt

Bezoekadres (bezoek alleen op afspraak):
EDR Informatie
Loire 180
2491 AL Den Haag

Postadres:
EDR Informatie
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

E-mail: teaminformatie@edrcs.nl

Telefoonnummer: 070 452 5310

Daar kunnen verschillende redenen voor zijn:

  • EDR heeft van een opdrachtgever het verzoek gekregen het acceptatietraject te verzorgen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een aanvraag voor een private lease auto.
  • EDR heeft van een opdrachtgever het verzoek gekregen om informatie te verzamelen over uw kredietwaardigheid. Bijvoorbeeld omdat u bij een van onze opdrachtgevers klant wilt worden.
  • U heeft bij een van onze opdrachtgevers een of meer openstaande vorderingen. Onze opdrachtgever wil in dat geval onderzoeken in hoeverre u in staat bent om uw verplichtingen alsnog na te komen.
  • Indien het in eerste instantie voor ons niet mogelijk was om in contact te komen met de juiste personen, is EDR gerechtigd om contact op te nemen met derden: buren, naamgenoten en dergelijke. Het kan dus zo zijn dat u bent gebeld, terwijl u niet de persoon bent naar wie wij op zoek zijn. In dat geval informeert onze medewerker u hierover.
Deze brief is een kennisgeving dat wij uw gegevens verwerken en EDR voldoet hiermee aan haar wettelijke informatieplicht.

Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 070 452 5310. EDR is telefonisch bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur. U zult worden gevraagd naar het dossiernummer. Dit vindt u op de brief die u van ons heeft ontvangen. Uit hoofde van de informatieplicht zal u worden gevraagd naar uw dossiernummer, naam, geboortedatum en mogelijk ook de laatste 3 cijfers van uw bankrekeningnummer.

U wilt een product of dienst afnemen bij een van onze opdrachtgevers, maar u bent afgewezen of moet een borg betalen. In dit geval heeft er mogelijk een geautomatiseerde risicoanalyse plaatsgevonden via ons Credit Rating System en valt de kredietscore onder de acceptatiegrens van onze opdrachtgever.

In dit geval kunt u om inzage verzoeken in de persoonsgegevens die wij van u verwerken.

Voor meer informatie over inzage in de gegevens die wij over u verwerken, klik hier.

Ja. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) geeft mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zo heeft u het recht om inzage te krijgen in welke gegevens EDR van u verwerkt .

Voor meer informatie over inzage in de gegevens die wij over u verwerken, klik hier.

Indien u voortaan onze post op uw nieuwe adres wilt ontvangen, dan kunt u dit aan ons doorgeven via helpdesk@edrcs.nl.
Wij verzoeken u om telefonisch contact op te nemen met een van onze medewerkers. Wij zijn telefonisch bereikbaar op 070 452 5310. Wij verzoeken u de brief ook (ongeopend) retour te sturen. U kunt hiervoor de instructies op de achterzijde van de envelop volgen. U hoeft geen postzegel te gebruiken.
Om onze dienstverlening te kunnen verbeteren, horen wij het graag als u een klacht heeft over onze werkwijze. EDR Informatie hanteert een klachtenregeling in lijn met de Gedragscode van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH).

Klik hier voor onze klachtenregeling.

In dat geval kunt u contact opnemen met de Consumentenhelpdesk. De Consumentenhelpdesk is bereikbaar van maandag tot vrijdag van 8:30 uur tot 17:00 uur via 070 452 5310. U zult worden gevraagd naar het dossiernummer. Dit vindt u op de brief die u van ons heeft ontvangen. Uit hoofde van de informatieplicht zal u worden gevraagd naar uw dossiernummer, naam, geboortedatum en mogelijk ook de laatste 3 cijfers van uw bankrekeningnummer.

Veelgestelde vragen over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en hoe EDR uw privacy waarborgt

In de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zijn de belangrijkste regels voor de omgang met persoonsgegevens in Nederland vastgelegd. Deze wetgeving is ook van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens door EDR.  Het is belangrijk dat iedereen begrijpt waarom wij persoonsgegevens verwerken en wat uw rechten zijn. Daarom hebben we gebruikte begrippen en veelgestelde vragen voor u op een rijtje gezet.

In ons Privacy Statement leggen wij uit hoe wij uw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Op de pagina uw privacyrechten vindt u informatie hoe u een beroep kunt doen op uw recht om de gegevens die wij van u verwerken in te zien, te wijzigen of te verwijderen, of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking.

Wij hebben geprobeerd u zo compleet mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan contact op met de Consumentenhelpdesk via telefoonnummer 070-452 5310. Indien nodig zal de Functionaris voor de Gegevensbescherming contact met u opnemen.

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is opgesteld om te zorgen voor dezelfde privacyregels in heel de Europese Unie. Dit geeft meer (rechts)zekerheid. Bijvoorbeeld dezelfde rechten voor consumenten.

De Engelse naam is: General Data Protection Regulation (GDPR).

EDR heeft adequate technische en organisatorische maatregelen getroffen om de verwerking en bescherming van persoonsgegevens conform de vereisten van de AVG te waarborgen.

Persoonsgegevens zijn gegevens die direct of indirect herleidbaar zijn naar u als persoon. Dit zijn natuurlijk (vaak een combinatie van) uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en geboortedatum, maar bijvoorbeeld ook uw bankrekeningnummer, uw dossiernummer bij een incassobureau, kenteken en e-mailadres bij uw werkgever met uw naam erin verwerkt.

Bent u een zzp’er of bestuurder van een rechtspersoon of heeft u een eenmanszaak, vennootschap onder firma of maatschap? Dan kan er ook sprake zijn van persoonsgegevens, indien ze direct of indirect herleidbaar zijn naar u als natuurlijk persoon.

Bijzondere persoonsgegevens zijn gegevens die zó gevoelig zijn dat de verwerking ervan iemands privacy ernstig kan beïnvloeden. Deze gegevens zijn door wet- en regelgeving extra beschermd.

Voorbeelden hiervan zijn:

   • gegevens die te maken hebben met gezondheid, geloofsovertuiging, seksuele geaardheid en politieke voorkeur;
   • biometrische gegevens (vingerafdruk, stem, gelaatskenmerken).
Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met persoonsgegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van persoonsgegevens.

Ieder natuurlijk persoon van wie EDR de persoonsgegevens verwerkt.

Een natuurlijk persoon is iemand, een mens van vlees en bloed, die rechten en plichten heeft.

EDR is voor haar incasso- en handelsinformatiebedrijf verwerkingsverantwoordelijke, tenzij hierover andere afspraken zijn gemaakt met onze opdrachtgever. EDR is bijvoorbeeld verwerker voor onze private lease opdrachtgevers waarbij EDR onderzoekt of er kan worden voldaan aan een betalingsverplichting met betrekking tot het leasen van een auto.

De opdrachtgevers en EDR zijn losstaand van elkaar verwerkingsverantwoordelijken. Dit komt omdat zowel EDR als de opdrachtgevers zelf bepalen waarom en hoe gegevens worden verzameld. Uiteraard zijn hierover afspraken gemaakt.

Verwerkingsverantwoordelijke en Verwerker zijn lastige begrippen. Hieronder treft u de mogelijkheid om meer informatie te krijgen over deze begrippen.

Wat is een verwerkersverantwoordelijke?

Een verwerkingsverantwoordelijke is meestal een organisatie. Deze organisatie bepaalt het doel en de middelen voor de verwerking van de persoonsgegevens. Wat hiermee wordt bedoeld, is dat de organisatie zelf bepaalt waarom zij persoonsgegevens verzamelt en de manier waarop de persoonsgegevens worden verzameld.

Wat is een verwerker?

Een verwerker is een derde partij die door de verwerkingsverantwoordelijke wordt ingehuurd. De verwerker moet de dienstverlening uitvoeren, zoals de verwerkingsverantwoordelijke dat met de verwerker heeft afgesproken. De verwerkingsverantwoordelijke heeft namelijk zelf bepaald waarom en op welke manier zij persoonsgegevens verzamelt en de verwerker moet binnen dat kader haar werkzaamheden verrichten.

Persoonsgegevens mogen uitsluitend worden verwerkt als de verwerking een rechtmatige grondslag heeft.

De verwerking van persoonsgegevens door EDR is gebaseerd op de grondslag “gerechtvaardigd belang” of “uitvoering overeenkomst”.

Wij kunnen onze bedrijfsactiviteiten niet uitvoeren zonder persoonsgegevens te verwerken.

De volgende grondslagen zijn op de verwerking door EDR niet van toepassing:

   • Toestemming;
   • Algemeen belang of openbaar gezag;
   • Vitaal belang;
   • Wettelijke verplichting.
EDR besteedt de grootst mogelijk zorg aan de verwerking van (persoons)gegevens. Voor meer informatie over de technische en organisatorische maatregelen die wij hebben getroffen, verwijzen wij u graag naar ons Privacy Statement.

In het Privacy Statement van EDR staat beschreven hoe wij uw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy.

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, bent u hier door ons of onze opdrachtgever over geïnformeerd.

Op de pagina Uw rechten vindt u informatie hoe u een beroep kunt doen op uw recht om de gegevens die wij van u verwerken in te zien, te wijzigen of te verwijderen of bezwaar aan te tekenen tegen de verwerking.

Wij hebben geprobeerd u zo compleet mogelijk te informeren en uw vragen te beantwoorden. Mocht u toch nog aanvullende vragen hebben, neemt u dan contact op met de Consumentenhelpdesk via telefoonnummer 070-452 5310. Indien nodig zal de Functionaris voor de gegevensbescherming contact met u opnemen.

U kunt hiervoor gebruik maken van het online formulier of via post naar:

EDR Credit Services
T.a.v. de Consumentenhelpdesk
Postbus 97
2260 AB Leidschendam

Let op: het indienen van uw verzoek tot inzage via post zal de doorlooptijd van de afhandeling van uw verzoek met enkele dagen verlengen.

Om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens opvraagt, dienen wij vast te kunnen stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop uw foto en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning (voor- en achterkant) mee te sturen.

Telefonische verzoeken tot inzage kunnen dan ook niet in behandeling worden genomen.

Wij dienen vast te kunnen stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs waarop uw foto en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning (voor- en achterkant) mee te sturen. De reden dat wij deze informatie aan u vragen, is om te voorkomen dat uw gegevens door iemand anders worden opgevraagd.

Telefonische verzoeken tot inzage kunnen dan ook niet in behandeling worden genomen.

Om een verzoek tot wijziging of verwijdering van uw (persoons)gegevens in te kunnen dienen, dient u eerst een verzoek tot inzage in te dienen.

In samenwerking met de NVH en de Consumentenbond is er een stappenplan opgesteld om inzage en wijziging te verkrijgen over het advies dat EDR heeft afgegeven aan de opdrachtgever. EDR wijst zelf niet af.

Het kan voorkomen dat een geautomatiseerde risicoanalyse naar aanleiding van uw aanvraag van een dienst bij één van onze klanten in een kredietscore heeft geresulteerd die onder de acceptatiegrens van de betreffende klant valt. Indien u van mening bent dat er in uw specifieke situatie een hogere kredietscore toegekend kan worden, dan kunt u een verzoek tot wijziging van uw gegevens bij EDR indienen.

Voor het toetsen of u in aanmerking komt voor een hogere kredietscore, vraagt EDR u een kopie van een recent bewijs van uw huidige bron van inkomsten (loonstrook/uitkeringsspecificatie) toe te zenden. Dit is nodig om na te gaan of u over een vaste bron van inkomsten beschikt, of een dienstverband inmiddels is beëindigd, om de hoogte van uw inkomsten vast te stellen en/of om na te gaan of er beslag op uw inkomen rust.

Ook vragen wij u om een kopie van een recent bankafschrift, waarop de storting van uw inkomen is vermeld. Dit is om na te gaan dat het inkomen op uw eigen rekening wordt gestort en niet op dat van bijvoorbeeld een schuldhulpverleningsinstantie.

Indien u zelfstandig actief bent, verzoeken wij u om ook een bewijs van inkomsten mee te sturen middels een uittreksel van de Kamer van Koophandel. Dit in combinatie met de meest recente jaarrekening of een recent bankafschrift van uw bedrijf waarop privéonttrekkingen vermeld worden.

Ja. Als u uit naam van iemand anders een verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering wilt indienen, dan hebben wij naast de benodigde documenten van de betrokkene zoals vermeld in het aanvraagformulier, ook een door de betrokken persoon ondertekende machtiging nodig én een kopie van uw geldige legitimatiebewijs waarop uw foto en BSN-nummer onleesbaar zijn gemaakt.

De door u aangeleverde documenten worden door EDR na afhandeling van uw verzoek voor maximaal drie maanden bewaard waarna deze worden vernietigd. Dit doen wij ten behoeve van de correspondentie, zodat u niet bij eventuele vervolgverzoeken binnen drie maanden na afhandeling dezelfde documentatie aan moet leveren. Op uw verzoek kan vernietiging ook direct na afhandeling van uw verzoek plaatsvinden. Het door u aangeleverde identiteitsbewijs wordt door ons verwijderd direct nadat wij uw identiteit hebben vastgesteld.

Nee, er zijn geen kosten verbonden aan verzoeken om uw eigen gegevens in te zien, te laten wijzigen of te verwijderen, tenzij het verzoek duidelijk ongegrond of buitensporig is (veelvuldige herhaalde verzoeken van één persoon).

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand, maar EDR streeft ernaar u zo spoedig mogelijk een schriftelijke reactie te sturen, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten.

Wij verzamelen, raadplegen en verwerken informatie uit openbare bronnen en niet openbare bronnen. Denk hierbij aan bijvoorbeeld Kamer van Koophandel, Kadaster, Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG), Internet, Insolventieregister en Staatscourant, maar ook periodiek aangeleverde betalingservaringen en incassozaken.

Om een volledig beeld te krijgen van het betaalgedrag van consumenten en bedrijven, koppelen wij alle door ons verkregen/verzamelde data uit openbare en niet openbare bronnen en onze eigen databank aan elkaar. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van individuele en statistische informatie.

De individuele informatie wordt gevoed door persoonlijke betalingservaringen, die zowel een positief als een negatief karakter kunnen hebben. Denk hierbij bijvoorbeeld aan:

   • Informatie over faillissementen;
   • Surséances van betaling;
   • Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP);
   • Verhaalsinformaties die door EDR Informatie worden samengesteld;
   • Incassomeldingen die worden verkregen van EDR Incasso;
   • Publicaties (bijv. aanschrijvingen van deurwaarders) in kranten, tijdschriften of dagbladen;
   • Aan EDR teruggekoppelde betalingservaringen.

De statistische informatie is afkomstig van publieke organen, zoals het Centraal Bureau voor de Statistiek, de Staatscourant, etc. Deze informatie is niet persoonsgebonden en is een aanvulling op de individuele informatie.

Op basis van de individuele en statistische informatie wordt een score berekend, waaruit de kredietwaardigheid van de betrokkene valt af te leiden. Deze score is opgebouwd uit een drietal verschillende componenten:

    • Individuele score

Deze score heeft betrekking op de persoonlijke gegevens van de betrokkene.
Deze score weegt zwaar mee in de eindscore.

    • Statistische regioscore

Deze score is gebaseerd op de leefomgeving van de betrokkene en de door opdrachtgever opgegeven informatie wordt vergeleken met informatie verkregen uit openbare bronnen.
Deze score weegt maar in beperkte mate mee in de eindscore.

    • Regio betalingsscore

Deze score is gebaseerd op statistische informatie uit het onderzochte postcodegebied van de betrokkene, afkomstig uit de databank van EDR zelf en heeft voornamelijk betrekking op het aantal positieve en/of negatieve betalingservaringen.
Deze score weegt maar in beperkte mate mee in de eindscore.

    • Overige indicatoren

Naast de weging van de drie bovenstaande scores, zijn nog twee indicatoren van invloed op de eindscore: de zogenaamde “fraudeteller” en een “betrouwbaarheidsteller”. Hierin worden tellingen bijgehouden hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar de inhoud van de opgegeven datavelden of combinaties daarvan zijn.
Deze tellers wegen mee in de uiteindelijke berekening van de eindscore.

Op deze manier krijgen wij een beeld van uw betaalgedrag/financiële situatie, op basis waarvan wij onze opdrachtgevers adviseren.

NB: EDR geeft alleen een negatief advies over een consument indien wij negatieve persoonsgebonden data tot onze beschikking hebben.

Een consument zal nóóit uitsluitend op basis van postcode, straat of bijvoorbeeld de buren een negatief advies kunnen krijgen. Indien wij de consument niet kennen, of geen negatieve persoonsgebonden informatie hebben, zal dit áltijd tot een positief advies leiden.

EDR Informatie is een handelsinformatiebureau en levert informatie aan bedrijven, onze opdrachtgevers, om inzicht en advies te verschaffen over het betaalbedrag en de kredietwaardigheid van bedrijven, bestuurders, eigenaars, feitelijk leidinggevenden en consumenten. Denk hierbij aan informatie zoals een betalingsachterstand die u heeft of in het verleden heeft gehad.

EDR neemt géén besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming en wijst géén consumenten en/of bedrijven af. Op basis van het advies van EDR beslissen onze opdrachtgevers zelf.

Als onze opdrachtgevers op basis van ons advies zelf beslissingen geautomatiseerd nemen, dus zonder menselijke tussenkomst, dan kan het zijn dat er sprake is van ‘geautomatiseerde individuele besluitvorming’. Voor deze geautomatiseerde besluitvorming is onze opdrachtgever verantwoordelijk. EDR kan u enkel inzage geven in de onderliggende logica van het advies van EDR. Zie vorige vraag 'Hoe komt de kredietscore tot stand?'.

EDR heeft een Functionaris voor de gegevensbescherming (FG) aangesteld, die is aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) onder registratienummer FG003201 en FG003202.
De FG is iemand die binnen de organisatie toezicht houdt op de toepassing en naleving van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) is een zelfstandig bestuursorgaan, dat onafhankelijk toezicht houdt op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens onder de Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) en adviseert over (nieuwe) regelgeving.

Naar de website van de AP.

EDR Informatie is lid van de Nederlandse Vereniging van Handelsinformatiebureaus (NVH). Ruim 80% van de handelsinformatiebureaus zijn aangesloten bij de NVH. De NVH vertegenwoordigt hiermee dus het grootste deel van de bestaande handelsinformatiebureaus. Deze bedrijven houden zich bezig met het verzamelen van financiële en/of kredietwaardigheidsinformatie. Het doel is bijvoorbeeld om te voorkomen dat consumenten en bedrijven betalingsverplichtingen aangaan die resulteren in schulden. Een ander voorbeeld is dat bedrijven kunnen voorkomen dat zij een besteld boek leveren aan een consument die dit boek vervolgens niet betaalt.

Naar de website van de NVH.

EDR Incasso is lid van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso- ondernemingen (NVI). De leden van de NVI staan voor Maatschappelijk Verantwoorde Incasso. EDR Incasso is Incasso Keurmerk-gecertificeerd en wordt gecontroleerd door het onafhankelijke Keurmerkinstituut te Zoetermeer. Hierdoor is de kwaliteit van het incassoproces en daarmee het Maatschappelijk Verantwoord Incasseren gewaarborgd.

Ook staat de NVI voor vakbekwaamheid van medewerkers bij de aangesloten incassobureaus. EDR is vereist haar medewerkers te certificeren.

Naar de website van de NVI.