Diensten

EDR biedt informatie over consumenten en bedrijven. Betrouwbare informatie is essentieel bij het nemen van verantwoorde zakelijke beslissingen. Dit kunt u onder andere doen op basis van de kredietwaardigheid van een klant of prospect. EDR voorziet u hierbij van belangrijke en relevante informatie.

Individueel risicobeoordeling inclusief frauderatio (zowel op consumenten als op bedrijven).
EDR heeft zich in consumentenvorderingen gespecialiseerd die reeds eerder behandeld zijn, maar geen resultaat hebben opgeleverd. U kunt hier uw voordeel mee doen. Door de herincasso dienstverlening van EDR krijgt u alsnog openstaande posten betaald. Dit levert u extra inkomsten op, over een portefeuille die eerder als oninbaar was afgeschreven.
Na de deskresearch kunnen wij in bepaalde gevallen overgaan tot een huisbezoek. Dit betekent dat medewerkers op locatie informatie inwinnen met als doel om het nieuwe adres te achterhalen en de positie van de debiteur in kaart te brengen. Dit is ook onze handelswijze indien blijkt dat de debiteur niet reageert op schriftelijke correspondentie. Vaak wordt er tijdens zo’n bezoek alsnog een betalingsregeling getroffen.
Document verificatie, persoonsinformatie.
Gebaseerd op gecombineerde data van minnelijke en gerechtelijke incassodata aangevuld met gegevens uit de EDR Databank.
Maatwerk scorecard specifiek samengesteld op gecombineerde data van klant en EDR Databank.
Gebaseerd op gecombineerde data van minnelijke incassodata en EDR Databank.
Op klantenbestand over voorgaande kredietwaarderingen en overige componenten.
Uitgebreid kredietrapport inclusief een interview met de bestuurder(s) en deskresearch.
Kredietrapport met financiële gegevens, organogram, kredietlimiet en persoonsscoring bestuurders real-time op te vragen.
In de EDR verhaalsonderzoeken op particulieren en bedrijven brengen wij de actuele verhaalsmogelijkheden in kaart. Hierin wordt onderzocht of en, zo ja, welke verhaalsmogelijkheden er zijn. Hierbij moet worden gedacht aan bancaire relaties, bron van inkomsten en in bezit zijnde (on)roerende goederen en eventuele mogelijkheden tot derdenbeslag.
Startdocument en wekelijkse updates van alle WSNP, faillissementen en insolventie uitspraken binnen Nederland.