Privacy Statement

Privacy Statement EDR Credit Services

EDR Credit Services (hierna: "EDR") is een kredietinformatiebureau en incassobureau. Wij slaan persoonsgegevens op om onze dienstverlening te kunnen uitoefenen. Deze persoonsgegevens deelt u zelf met ons of hebben wij gekregen van een organisatie in het kader van onze dienstverlening. Zonder het verwerken van persoonsgegevens kan EDR geen dienstverlening aan haar opdrachtgevers bieden. Natuurlijk voldoet EDR hierbij aan de geldende privacywetgeving. EDR is zich ervan bewust dat het verwerken van privacygevoelige informatie invloed op u kan hebben. U moet er dus op kunnen vertrouwen dat EDR zorgvuldig omgaat met uw persoonsgegevens. EDR zorgt dat bij het uitvoeren van al haar bedrijfsactiviteiten de grootst mogelijke aandacht aan uw privacy wordt besteed. Om u duidelijkheid te geven over de persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebben wij een speciaal team dat u helpt om uw rechten te kunnen uitoefenen. Dit privacy statement heeft betrekking op de persoonsgegevens die door EDR als verwerkingsverantwoordelijke worden verzameld. Hoe wij uw gegevens verzamelen, waarvoor wij ze gebruiken en hoe wij omgaan met uw gegevens en uw privacy, leest u in dit privacy statement.

Laatst gewijzigd januari 2024

 

U kunt ons Privacy Statement ook als PDF downloaden. 
Privacy Statement - januari 2024

 

Waar kunnen we mee helpen?