Schuldenproblematiek voorkomen, oplossen en minimaliseren

Kredietrisico, klantacceptatie en herincasso

Zakelijk of particuliere kredieten zijn de gewoonste zaak van de wereld. Bijvoorbeeld bij de aanschaf van een huis of om te kunnen investeren in de groei van uw bedrijf. De keerzijde is dat schulden soms grote gevolgen hebben. Voor de mens en de maatschappij. Jammer, want de simpele waarheid is dat een groot deel van de schuldenproblematiek relatief eenvoudig te voorkomen is. Met de juiste inzichten en ingrepen beschermen wij consumenten, bedrijven en de samenleving tegen onnodige kosten en narigheid.

In het kort berekenen we draagkracht en kredietrisico. Dat doen we door het krediet- en incassoproces cyclisch te bekijken en data slim te analyseren. We gebruiken daarvoor alleen gegevens die we binnen de wet mogen inzien, of informatie die we van de betrokkenen zelf ontvangen. Juist als het gaat om financiële kredieten vinden wij dat privacy belangrijk is. We geven aan wanneer een extra krediet kan, of wanneer het juist geen goed idee is. Dat doen we met hart en ziel, omdat we de realiteit van te veel schulden hebben maar al te goed kennen. Want een leven met schulden kan voor alle partijen een vervelende, vaak slepende zaak worden.

 

Onze bijzondere expertise in handmatig onderzoek en incassocommunicatie zorgt bovendien voor een succesvolle aanpak bij het alsnog incasseren van oninbare facturen. We weten hoe en wanneer we mensen met schulden het beste kunnen benaderen en helpen ze hun schuld alsnog te voldoen. We gaan op een respectvolle manier met ze in overleg over de consequenties van niet betalen. Door mensen vervolgens de ruimte te geven die past bij hun draagkracht, komt er voor iedereen duidelijkheid en licht aan het einde van de tunnel. Prettig voor degene die de factuur moet betalen en goed voor wie deze mag ontvangen.

Missie

Schuldenproblematiek voorkomen, oplossen en minimaliseren!

Visie

Het schuldenprobleem los je alleen in samenwerkingsverband op. Soepele customer onboarding aan de voorkant en zorgvuldige herincasso aan de achterkant kunnen daarin veel verschil maken. Onze inzichten en expertise verbinden particuliere en zakelijke debiteuren, schuldeisers en incassobedrijven in effectieve samenwerkingen. Onze rol tussen deze partijen vraagt om integriteit, een onafhankelijke opstelling en een constructieve manier van aanpakken. Eerlijke, heldere communicatie is daarbij cruciaal.

Waar kunnen we mee helpen?