Klachtenregeling particulieren

Bij EDR Credit Services voeren wij onze dienstverlening met de grootst mogelijke zorg uit, met naleving van de wetgeving en gedragscodes van de keurmerken waarbij wij zijn aangesloten. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over onze organisatie, onze handelswijze of medewerkers. In dat geval stellen wij het op prijs als u ons dat laat weten.

 

U kunt uw klacht u online, per e-mail of post aan ons kenbaar maken. De snelste manier hiervoor is via het klachtenformulier op onze website. Geeft u er de voorkeur aan om uw klacht per post of e-mail te versturen, dan kunt u deze richten aan:

 

EDR Credit Services
T.a.v. afdeling Klachtenbeheer
Postbus 97
2260 AB  Leidschendam
E-mail: klachten@edrcs.nl

 

Om uw klacht goed en snel te kunnen behandelen, hebben wij een aantal gegevens van u nodig:

• uw naam, adres, e-mailadres en eventueel het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent;
• uw dossiernummer;
• een omschrijving van uw klacht;
• eventuele bijlagen om uw klacht te onderbouwen.

Klachten waarin geen geldig e-mailadres of postadres is opgegeven, kunnen wij helaas niet in behandeling nemen. Deze zullen wij verwijderen. 

Uiteraard kunt u ook telefonisch contact opnemen met uw dossierbehandelaar via het telefoonnummer dat op uw brief staat vermeld. 

 

Let op!
Wilt u een beroep doen op uw privacyrechten? Ga dan naar 'Uw rechten'.

Wilt u bezwaar maken tegen een ontvangen aanmaning of de grondslag van een openstaande factuur? Neem dan contact op met uw dossierbehandelaar, zoals vermeld in de brief die u van ons ontvangen heeft. 


Behandeling van uw klacht
Binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw klacht ontvangt u van ons een ontvangstbevestiging.

In deze bevestiging geven wij aan dat u binnen 4 weken een inhoudelijke reactie van ons ontvangt. Als deze termijn niet haalbaar is, berichten wij u hier schriftelijk over, met een nieuwe tijdsindicatie van afwikkeling. 

 

Niet tevreden over de afhandeling van uw klacht?
Bent u niet tevreden over de afhandeling van, of onze reactie op, uw klacht of is uw klacht niet binnen de toegezegde termijn afgehandeld? Dan kunt u mogelijk een beroep doen op de klachtenregeling van de organisaties waarbij EDR Credit Services is aangesloten.

 

Voor EDR Incasso
EDR Incasso is aangesloten als lid bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Kifid is een onafhankelijk instituut en handelt klachten over de leden van de NVI af conform hun Geschillenregeling.

Voor meer informatie, klik hier

 

Voor EDR Informatie
EDR Informatie is aangesloten bij de Vereniging van Kredietinformatiebureaus (VvKi). Voor klachten en geschillen waar wij samen niet uitkomen, is door de VvKi voorzien in een onafhankelijke klachten- en geschillenregeling.

Voor meer informatie, klik hier

 

Hoe wij omgaan met uw gegevens
Om uw klacht te kunnen behandelen, registreren wij de door u aangeleverde (persoons)gegevens, eventueel aangevuld met de bij ons bekende gegevens van het dossier waar uw klacht betrekking op heeft. 

 

In ons Privacy Statement vindt u alles wat u moet weten over wat we doen met deze gegevens.