Stappenplan Inzage en/of wijziging aanvragen

Hieronder vindt u een stappenplan wat is opgesteld om inzage en wijziging te verkrijgen over het advies dat EDR heeft afgegeven aan de opdrachtgever. EDR wijst zelf niet af. Dit stappenplan hanteren wij ook voor verzoeken gericht aan EDR Incasso.

 

1. Doe een verzoek om uw eigen gegevens in te zien.

U leest hier hoe u dit doet. De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft er naar om u zo spoedig mogelijk, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten, te informeren over de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

 

2. U heeft van ons een overzicht ontvangen met de gegevens die wij van u verwerken (recht om in te zien).Er zijn drie (3) mogelijkheden:

a. De informatie in het overzicht klopt.
In dit geval kan EDR u niet verder helpen. Tenzij u aantoonbaar kunt maken dat EDR uw gegevens op basis van onrechtmatige gronden verwerkt, of dat uw rechten door de verwerking onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Als u bent afgewezen en toch klant wilt worden bij onze opdrachtgever, moet u dit met de klantenservice van dit bedrijf proberen op te lossen.

 

b. Er is volgens het overzicht geen informatie over u bekend bij EDR.
Controleer het overzicht goed. Staan uw juiste gegevens erop (naam en adres), dan is deze brief het bewijs dat er geen informatie over u bij ons bekend is.

U stuurt een kopie van het overzicht dat u van ons heeft ontvangen naar de klantenservice van het bedrijf waar u klant wilt worden en vraag hen de beslissing te heroverwegen.


c. De informatie in het overzicht klopt volgens u niet.
U kunt een verzoek bij ons indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. U leest hier hoe u dat doet.

De wettelijke termijn voor afhandeling van uw verzoek is één maand. EDR streeft er naar om u zo spoedig mogelijk, na ontvangst van alle benodigde gegevens/documenten, te informeren over de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

 

1. Zijn uw gegevens aangepast?
Dan kunt u met dit overzicht het bedrijf waar u klant wilt worden vragen om opnieuw een credit check op u uit te voeren.

In overleg met u zullen wij onze opdrachtgever(s) op de hoogte brengen van de doorgevoerde wijziging(en).

2. Zijn uw gegevens niet aangepast?
In dit geval kan EDR u niet verder helpen. Tenzij u aantoonbaar kunt maken dat EDR uw gegevens op basis van onrechtmatige gronden verwerkt, of dat uw rechten door de verwerking onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Als u bent afgewezen door onze opdrachtgeven, maar toch klant wilt worden, moet u dit met de klantenservice van dit bedrijf proberen op te lossen.

 

3. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw verzoek tot inzage of wijziging door EDR, heeft u binnen de wettelijke termijn van één (1) maand geen reactie mogen ontvangen of heeft u een klacht over het gebruik van (uw) persoonsgegevens door EDR?

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens.

Heeft u desondanks een klacht over het gebruik van (uw) persoonsgegevens door EDR? Of u bent niet tevreden met de afhandeling van uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering?  Dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.