Stappenplan inzage of wijziging

Stappenplan Inzage en/of wijziging aanvragen

EDR is een handelsinformatiebureau. Wij verstrekken informatie over betaalgedrag van consumenten aan bedrijven. Denk hierbij aan informatie zoals bijvoorbeeld betalingsachterstanden welke u heeft of in het verleden heeft gehad. Bedrijven gebruiken deze informatie om te bepalen of zij iemand als klant willen aannemen of misschien een borg willen vragen. Deze beslissing maken bedrijven zelf.

Wanneer u geen klant kunt worden of een borg moet betalen, kan een bedrijf u doorverwijzen naar EDR voor meer informatie. Volg in dat geval onderstaand stappenplan:

1. Doe een verzoek om uw eigen gegevens in te zien.

U leest hier hoe u dit doet. Wij doen ons best om u binnen vijf (5) werkdagen een brief te sturen met daarin de gegevens die bij ons geregistreerd staan.

2. U heeft van ons een overzicht ontvangen met de gegevens die wij van u verwerken (recht om in te zien).

Er zijn drie (3) mogelijkheden:

a. De informatie in het overzicht klopt.
In dit geval kan EDR u niet verder helpen. Tenzij u aantoonbaar kunt maken dat EDR uw gegevens op basis van onrechtmatige gronden verwerkt, of dat uw rechten door de verwerking onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Als u bent afgewezen en toch klant wilt worden bij het bedrijf, moet u dit met de klantenservice van dit bedrijf proberen op te lossen.

b. Er is volgens het overzicht geen informatie over u bekend bij EDR.
Controleer het overzicht goed. Staan uw juiste gegevens erop (naam, adres, geboortedatum), dan is deze brief het bewijs dat er geen informatie over u bij ons bekend is.

U stuurt een kopie van het overzicht dat u van ons heeft ontvangen naar de klantenservice van het bedrijf waar u klant wilt worden en vraag hen de beslissing te heroverwegen.
c. De informatie in het overzicht klopt volgens u niet.
U kunt een verzoek bij ons indienen om uw gegevens te verbeteren, aan te vullen of te wijzigen. U leest hier hoe u dat doet.

Wij streven er naar om u binnen vijf (5) werkdagen te informeren of wij uw gegevens hebben aangepast of niet.

1. Zijn uw gegevens aangepast?
Dan kunt u met dit overzicht het bedrijf waar u klant wilt worden vragen om opnieuw een credit check op u uit te voeren.

2. Zijn uw gegevens niet aangepast?
In dit geval kan EDR u niet verder helpen. Tenzij u aantoonbaar kunt maken dat EDR uw gegevens op basis van onrechtmatige gronden verwerkt, of dat uw rechten door de verwerking onevenredig worden geschaad en/of inbreuk wordt gemaakt op uw privacy- en gegevensbeschermingsrechten.

Als u bent afgewezen en toch klant wilt worden bij het bedrijf, moet u dit met de klantenservice van dit bedrijf proberen op te lossen.

3. Bent u niet tevreden over de behandeling van uw verzoek tot inzage of verwijdering door EDR, heeft u binnen de wettelijke termijn van vier (4) weken geen reactie mogen ontvangen of heeft u een klacht over het gebruik van (uw) persoonsgegevens door EDR?

Wij gaan met de grootst mogelijke zorgvuldigheid om met uw persoonsgegevens.

Heeft u desondanks een klacht over het gebruik van (uw) persoonsgegevens door EDR? Of u bent niet tevreden met de afhandeling van uw verzoek tot inzage, wijziging of verwijdering?  Dan verwijzen wij u naar onze klachtenregeling.