U bent bekend bij EDR Informatie: Aanvraag betalingsverplichting

U bent bijvoorbeeld getoetst in verband met een acceptatietraject private lease aanvraag of een andere aanvraag met een betalingsverplichting van langere duur zoals consumptief krediet.


EDR voert namens haar klanten het acceptatietraject via het EDR consumentenportaal uit. Dit doet EDR in de rol van verwerker. EDR kan uw acceptatieaanvraag niet behandelen zonder uw persoonsgegevens te verwerken. EDR behandelt uw acceptatieaanvraag volledig op basis van de instructies en voorwaarden van onze opdrachtgever.

De persoonsgegevens binnen de acceptatieaanvraag worden gebruikt voor de beoordeling van uw aanvraag en het verbeteren van het acceptatieproces.

EDR gebruikt uw persoonsgegevens dan ook alleen voor het acceptatietraject van de opdrachtgever met betrekking tot uw specifieke aanvraag. Afhankelijk van het type aanvraag, kunnen de volgende toetsingen onderdeel zijn van het acceptatietraject: een toetsing bij BKR inzake lopende en afgesloten kredieten, een BKR PEP/Sanctie toets, controle van de geldigheid van uw identiteitsdocument bij BKR VIS, een draagkrachtnorm die gelijk is aan de leennormen voor consumptief krediet, waarmee kan worden bepaald of u over voldoende inkomen beschikt, een kredietwaardigheidstoets in de EDR databank en een handmatige beoordeling door een kredietanalist.

Indien u meer informatie wenst over de gegevens die EDR namens onze opdrachtgever verwerkt, verwijzen wij u naar onze opdrachtgever. Uiteraard zijn wij bereid om uw vragen waar mogelijk te beantwoorden.

 

Op basis van welke rechtsgrond verwerken wij uw persoonsgegevens?

EDR is verwerker. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze opdrachtgever.