Over EDR

Kantoor EDR Creditservice - Castellum

EDR Credit Services

EDR Credit Services (EDR) legt zich toe op verstrekking van informatie die kredietrisico’s reduceert en beheersbaar maakt. EDR is in 1992 opgericht en telt ongeveer zeventig medewerkers. We zijn inmiddels uitgegroeid tot een volwaardige kredietbureau met meer dan 1.500 opdrachtgevers. We bieden innovatieve oplossingen op het gebied van consumenten- en bedrijfsinformatie en herincasso. Het intelligent gebruikmaken van data en IT-kennis heeft ons een leidende positie opgeleverd in het beheer van consumentendata.

De informatie die we leveren over consumenten, bestuurders en bedrijven wordt gewonnen uit de EDR Databank, die in onze dienstverlening een spilfunctie heeft. Deze informatie is online door u opvraagbaar. Onze dataspecialisten kunnen tevens op maat gegevens voor u verzamelen en samenstellen. Op deze wijze maken we in elke fase van het debiteurenproces - van acceptatie tot incasso - kredietrisico’s voor u inzichtelijk.

EDR Databank

De EDR Databank bevat essentiële informatie over consumenten, bestuurders en bedrijven. De dimensie van deze databank is voor Nederlandse begrippen uniek. We verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren alle data zelf, om de inhoud vervolgens beschikbaar te stellen aan onze opdrachtgevers. Dit kan automatisch, waardoor onze klanten via een credit check binnen enkele seconden, onder andere op basis van de kredietwaardigheid, een gefundeerde beslissing kunnen nemen. We vervaardigen daarnaast (maatwerk)rapporten, die bijvoorbeeld inzicht geven in de verhaalbaarheid van een incasso procedure of ingewikkelde bedrijfsconstructies doorgronden.

Informatie is kortom de spil van onze dienstverlening. Onze opdrachtgevers kunnen er op intelligente wijze gebruik van maken. De EDR Databank stelt hen in staat om de juiste potentiële klanten te accepteren en debiteurenportefeuilles effectief te beheren. Onze database optimaliseert incassoprocessen, doordat we per type debiteur de juiste strategie kunnen bepalen. Hierdoor zijn wij in staat een hoog rendement te behalen op (reeds) eerder behandelde vorderingen. Voor deze dienstverlening verwijzen wij graag naar onze pagina over Herincasso.

EDR werkt voor opdrachtgevers uit de publieke en private sector, zoals kredietverstrekkers, telecom- en energiebedrijven, bedrijven in de zorgsector en niet te vergeten het MKB.

Omgangsnormen

Respect is de basis van al ons gedrag. Een respectvolle benadering van de ander is onder alle omstandigheden het uitgangspunt bij ons optreden, zowel in woord als op papier. Dat vragen we van onze medewerkers, maar dat vragen we ook van u. Loopt het onderlinge contact met EDR niet zoals het zou moeten, dan reageren we hier direct op. EDR zal agressie-incidenten nooit zonder vervolg laten.