Category Archives: Nieuws

Minder mensen met betalingsachterstanden in 2018

Het aantal mensen met een betalingsachterstand is in 2018 gedaald van 690.000 naar 670.000, zo blijkt uit gegevens van Stichting BKR. Zo'n 6,2 procent van de mensen met een geregistreerd krediet had in 2018 een betalingsachterstand. Een jaar eerder stond dit cijfer op 6,6 procent. Tegelijk is het aantal mensen met een krediet gestegen van…
Read more

Incassoregister tegen misstanden bij incasso

Het kabinet pakt de misstanden in de incassomarkt aan en geeft hiermee uitvoering aan een afspraak uit het regeerakkoord. Er komt een incassoregister waar incassobureaus verplicht ingeschreven moeten zijn. Voor het uitoefenen van incassowerkzaamheden komen er eisen en de naleving hiervan wordt gecontroleerd door een systeem van toezicht en handhaving. Dit om te voorkomen dat…
Read more

ISO Certificering behaald

EDR is trots om te melden dat na hard werken en geweldige samenwerking ons managementsysteem is gecertificeerd volgens de wereldwijd erkende norm op het gebied van informatiebeveiliging NEN-EN-ISO 27001. Deze certificering laat zien dat wij aan de hoge eisen voldoen en maatregelen hebben getroffen tegen informatiebeveiligingsrisico’s. Voor EDR zijn deze maatregelen altijd al belangrijk geweest…
Read more

Hoe wordt je kredietscore berekend?

Vijftienduizend euro, meer mag mijn eenmanszaakje niet lenen. Want volgens kredietbeoordelaar D&B is er 2,43 procent kans dat ik komend jaar failliet ga. Overigens is dat een ‘minder dan gemiddeld risico’. Bij stichting BKR in Tiel achten ze de kans nihil dat ik de komende anderhalf jaar een betaalachterstand oploop. Perfect is mijn score niet:…
Read more