Verzoek om wijziging

Om te voorkomen dat iemand anders uw gegevens opvraagt, dienen wij vast te stellen dat u de persoon bent waarop de gegevens betrekking hebben. Dit kan uitsluitend aan de hand van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning mee te sturen (voor- en achterkant).

Wilt u een wijziging laten doorvoeren in de financiële gegevens die wij van u verwerken om mogelijk in aanmerking te komen voor een hogere kredietscore? Dan hebben wij ook de volgende documenten van u nodig om te kunnen beoordelen of de gegevens die wij verwerken onjuist en/of onvolledig zijn:

 • Een kopie van een recente loonstrook/uitkeringsspecificatie (of een uittreksel van het handelsregister van de Kamer van Koophandel van uw onderneming tezamen met een recent bankafschrift van uw bedrijf);
 • Een kopie van een recent bankafschrift waarop uw inkomen is vermeld.

Zonder bovenstaande documenten kunnen wij uw aanvraag niet in behandeling nemen.

Ook hebben wij het referentienummer van uw eerdere inzageverzoek nodig en een duidelijke en concrete beschrijving van de gewenste aanpassing en/of aanvulling.

Op een identiteitsbewijs staan meer gegevens dan strikt noodzakelijk voor de identificatie. Denk hierbij aan uw nationaliteit en uw Burgerservicenummer (BSN). U wordt dringend verzocht uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken. Door gevoelige informatie af te schermen en de kopie te voorzien van een watermerk verkleint u de kans op identiteitsfraude.

De Rijksoverheid heeft een app ontwikkeld waarmee u op eenvoudige wijze een foto maakt van uw identiteitsbewijs en u gevoelige informatie kunt afschermen door met uw vinger een streep te trekken over het scherm. Daarna vraagt de app voor wie de kopie bedoeld is en waarvoor een kopie nodig is. De app verwerkt deze informatie samen met de datum als watermerk in de kopie. Vervolgens kunt u de kopie direct vanuit de KopieID-app per e-mail versturen. U kunt de app downloaden in de App Store, Play Store of Windows Phone Store.


  Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb
  Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb
  Bestandstypes die zijn toegestaan: jpg, pdf, png, tiff | Bestandsgrootte max. 8mb

  Verzoeken zonder bovenstaande documenten worden niet in behandeling genomen. Indien u alle documenten in één .pfd scant, kunt u deze toevoegen onder kopie van uw geldige legitimatiebewijs.

  * Verplicht veld