Inzage en/of wijziging

Inzage

Indien u meer informatie wilt over de totstandkoming van de kredietscore, dan kunt u een schriftelijk verzoek tot inzage indienen. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist een schriftelijke procedure. Wij geven u dan informatie over welke gegevens er over u bij EDR bekend zijn, van welke instanties deze gegevens afkomstig zijn en aan welke instanties EDR deze gegevens eventueel heeft verstrekt. Bij een verzoek tot inzage zal de uitslag van uw kredietscore niet door EDR worden aangepast. Na de verwerking van uw documenten zal EDR zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de door de wet gestelde termijn van 4 weken, de gegevens aan u doen toekomen.

Voor het vervaardigen van een inzagerapport verzoeken wij u op onderstaande button te klikken, vervolgens het formulier in te vullen en alleen een kopie van uw legitimatiebewijs toe te voegen. Wanneer u geen Nederlands staatsburger bent, verzoeken wij u een kopie van uw geldige verblijfsvergunning te sturen. U wordt verzocht uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken.

Zonder één van bovenstaande documenten wordt uw aanvraag NIET in behandeling genomen.


Wijziging

Indien u naar aanleiding van de uitkomst van uw inzageverzoek van mening bent dat in uw specifieke situatie mogelijk een hogere kredietscore kan worden toegekend, dan kunt u dit onderbouwen door ons aanvullende gegevens toe te zenden en schriftelijk om een wijziging te verzoeken.

Wij zullen dan aan de hand van door u verstrekte aanvullende gegevens opnieuw uw kredietwaardigheid beoordelen. EDR zal zo snel mogelijk, doch uiterlijk binnen de door de wet gestelde termijn van 4 weken, u op de hoogte stellen van de uitkomst van de wijziging. Indien uw kredietscore op basis van de aanvullende informatie niet wordt aangepast, zal dit u ook schriftelijk kenbaar worden gemaakt, waarbij wordt vermeld wat de reden van afwijzing is.

Om een wijziging te kunnen uitvoeren, verzoeken wij u op onderstaande button te klikken, vervolgens het formulier in te vullen en de volgende aanvullende gegevens toe te voegen:

• Een kopie van uw geldige legitimatiebewijs (u wordt verzocht uw Burgerservicenummer (BSN) en pasfoto onleesbaar te maken);
• Een kopie van een recente loonstrook (of een ander bewijs van uw huidige inkomen);
• Een kopie van een recent bankafschrift waarop uw inkomen is vermeld.

Zonder bovenstaande documenten wordt uw aanvraag NIET in behandeling genomen.