De kracht van goede customer onboarding

In elke klantrelatie is de eerste indruk bepalend. Het is dus logisch dat u nieuwe klanten zo goed mogelijk wil servicen tijdens het acceptatieproces. Door snelle doorlooptijden en maximale gebruiksvriendelijkheid te bieden. Met het uitbesteden van uw acceptatiebeleid, reduceert u risico’s op het gebied van privacy, personele capaciteit en ondersteunende systemen. Dankzij onze specifieke deskundigheid regelen we de ideale
acceptatiefunnel in en heeft u alle flexibiliteit bij fluctuaties in uw aanvragen. Prettig voor uw klanten. Prettig voor uw conversie.

Laagdrempelige klantacceptatie in uw "look and feel"

EDR heeft de juiste expertise om snel een gevalideerd acceptatieonderzoek uit te voeren. U bepaalt de acceptatiecriteria op basis van uw risicobereidheid en eventuele (zelf)regulering die binnen uw branche van toepassing is. Zo is de huurmarkt niet gereguleerd, de private lease markt zelfgereguleerd en de markt voor consumptieve kredieten officieel gereguleerd door de AFM. Onze aanpak zorgt in verreweg de meeste gevallen voor een laagdrempelige en goed onderbouwde acceptatie van uw klanten.

Onze diensten

Wanneer u met uw klant een huur-, lease- of kredietovereenkomst onder voorbehoud van financiële goedkeuring sluit, geeft u aan welke criteria voorwaarde zijn voor acceptatie. EDR voert als verwerker de klantacceptatieprocedure volgens uw criteria uit. Wij zorgen voor een klantvriendelijk goedkeuringsproces binnen een Service Level Agreement (SLA) waarin de criteria en doorlooptijden zijn vastgelegd. Zo gebruiksvriendelijk mogelijk, om de conversie te verhogen tijdens de procedure en uitval te voorkomen. De consument kan, wanneer u dat wenst, kiezen voor twee opties:

 

 1. Documenten

  Uw klanten leveren zelf hun gegevens aan. Dat kan door middel van het uploaden van gegevens in onze gebruiksvriendelijke acceptatiestraat of door deze per e-mail of post toe te sturen. Denk aan bankafschriften, loonstroken, arbeidsovereenkomsten, etc. EDR maakt hierbij gebruik van slimme documentscanoplossingen. Dit heeft een aantal praktische voordelen. Ten eerste herkennen wij snel of de juiste documenten worden aangeleverd, wat de noodzaak minimaliseert om bij de consument aanvullende documenten op te moeten vragen. Ten tweede worden persoonsgegevens die wij als uw verwerker niet mogen verwerken automatisch en digitaal onleesbaar gemaakt. En ten slotte kunnen sommige datavelden automatisch worden uitgelezen.

 2. Brondata

  Uw klanten geven ons via een mobiele app toestemming om gebruik te maken van brondata. Dit zijn bronnen zoals MijnOverheid, MijnUWV, MijnBelastingdienst, PSD2, etc. Doordat de consument niet hoeft te zoeken naar documenten, scheelt dat een hoop tijd, waardoor het acceptatieproces sneller kan worden doorlopen met bovendien minder kans op fraude of fouten.

Voordelen voor u

 • Gebruiksvriendelijke en hoogwaardige acceptatiestraat in uw "look and feel" met de laatste technologie zoals brondatakoppeling en OCR-documentscanoplossing
 • Efficiënter klantacceptatiebeleid voor snelle en uniforme customer onboarding
 • Mitigeren van privacyrisico’s (u haalt alleen de noodzakelijke persoonsgegevens binnen)
 • Een dedicated team specialisten dat fluctuaties in aanvragen kan opvangen
 • Kans op hogere conversies binnen uw klantportfolio
 • Kostenbesparingen

Snelle klantacceptatie door kennis van uw branche

Wilt u meer weten?

Bel 070 452 5340 voor meer informatie over het EDR klantacceptatieonderzoek, vraag een offerte aan of stel via dit formulier uw vraag.

Waar kunnen we mee helpen?