Private Lease

EDR heeft een online portal ontwikkeld (EDR Leaseportal) met als doel de (krediet)acceptatie van Private Lease aanvragen deels geautomatiseerd te verzorgen uit naam van haar opdrachtgevers.

Voor een groot gedeelte van onze opdrachtgevers voeren we het volledige acceptatiebeleid uit conform het Keurmerk Private Lease. Met onze opdrachtgevers maken we op individueel niveau gedetailleerde afspraken over de te hanteren acceptatiecriteria.

Het EDR Leaseportal is een online omgeving waar de consument in een beveiligde omgeving geheel zelfstandig het acceptatietraject kan doorlopen. Daarbij zijn de volgende uitgangspunten geformuleerd:

  • Volledig voldoen aan richtlijnen Keurmerk Private Lease
  • Verbeteren commerciële mogelijkheden leasemaatschappij
  • Het EDR Leaseportal volledig in look & feel van de opdrachtgever
  • Administratieve last opdrachtgever aanzienlijk verminderen
  • Geüniformeerde wijze van acceptatie
  • Waarborgen van de privacy van de consument

Voor opdrachtgevers die gebruik maken van het EDR  Leaseportal is EDR het verlengstuk van de organisatie en afdeling acceptatie. Hiermee beschikken onze opdrachtgevers over een flexibele schil, waarmee ze te allen tijde kunnen beschikken over onze kennis en ervaring. Op deze manier zijn onze opdrachtgevers voorbereid op veranderende (markt)situaties, regelgeving en processen. EDR is in staat haar arbeidspotentieel snel aan te passen (in volume én in samenstelling) om aan de eventuele veranderde vraag te voldoen.

Onze opdrachtgevers bestaan uit ongeveer 30 bedrijven uit de top 50 autoleasemaatschappijen in Nederland.

Aanvragen demo