Meer huurders verkeren langdurig in financiële problemen

Meer huurders verkeren langdurig in financiële problemen. In 2012 lukte het 37 procent van de "huurders met betaalrisico" vier jaar achtereen nauwelijks om rekeningen te betalen. In 2015 was dit al bijna 55 procent.
De blijkt dinsdag uit onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

De toename van het aandeel huishoudens met een langdurig betaalrisico is gedeeltelijk te wijten aan de instroom van nieuwe huishoudens met een relatief laag inkomen in de huursector, meldt PBL. Daarnaast hebben stijgende woonlasten en een achterblijvende inkomensontwikkeling invloed op de stijging.

Voor het onderzoek is alleen gekeken naar huurders die na het betalen van de huur onvoldoende inkomen overhouden voor noodzakelijke uitgaven om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. "Huurders die moeten bezuinigen op sociale participatie, zoals lidmaatschap van een sportclub, vallen hier buiten." Ook uitgaven aan vakanties of uitjes zijn niet meegerekend.

Stijging
In april 2016 bleek uit onderzoek van het PBL al dat het voor steeds meer huurders moeilijk is om elke maand de huur en andere kosten voor levensonderhoud op te brengen. Een half miljoen huurders (18 procent) kan met moeite aan de verplichtingen voldoen. Een stijging van 2 procent ten opzichte van 2012.

Woonbond
Belangenvereniging de Woonbond ziet de cijfers als een "bevestiging voor de noodzaak van huurverlaging". "Huurders zijn de afgelopen jaren keihard geraakt door het Haagse huurbeleid. Een komend kabinet mag dit niet negeren", aldus de Woonbond. De belangenvereniging pleit al langer voor een huurverlaging van 10 procent.

Door: NU.nl

Comments are closed.