Het aantal wanbetalers in de zorg blijft stijgen

Het aantal Nederlanders dat zijn verplichte zorgverzekering niet betaalt, neemt dit jaar opnieuw toe. In de eerste helft van 2014 is het aantal wanbetalers in de zorg met 12.500 gestegen tot ruim 328.500.

Dit staat in de Verzekerdenmonitor 2014 van het ministerie van Volksgezondheid, die minister Edith Schippers dinsdagavond aan de Tweede Kamer heeft verzonden. Vorig jaar waren er nog 316.000 wanbetalers. Het Zorginstituut, dat bijhoudt hoeveel Nederlanders niet of te laat hun verzekeringsverplichtingen nakomen, verwacht dat dit aantal aan het einde van dit jaar is gestegen tot 340.000.

Ziekenfonds

Schippers schrijft in een begeleidende Kamerbrief dat de problematiek weerbarstig is. Tegelijkertijd stelt ze relativerend dat het aantal wanbetalers slechts 2,5% op het totaal aantal zorgverzekerden bedraagt: 'Van de 13,3 miljoen betalende verzekerden waren er eind 2013 316.000 wanbetalers.' Een soortgelijk percentage wanbetalers kende Nederland volgens de VVD-bewindsvrouw ook al toen het Ziekenfonds nog bestond tot begin deze eeuw.

De Verzekerdenmonitor vermeldt verder dat de voorlichting om wanbetaling te voorkomen, meer wordt gericht op jongeren. Relatief veel wanbetalers zijn namelijk jonger dan 35 jaar. Van alle wanbetalers was eind 2013 42% jonger dan 35 jaar. Van deze groep zit 45% al langer dan twee jaar in de regeling voor wanbetalers. Hoe langer iemand daarin zit, hoe lastiger het wordt er op eigen kracht weer uit te komen. Er zijn juist relatief weinig 50plussers wanbetaler.

Vaker betalingsregeling

Schippers stelt dat het wel steeds vaker lukt om een betalingsregeling te treffen. 'Tienduizenden mensen slagen erin hun schulden te betalen.' Maar, erkent ze, omdat er nog steeds méér mensen die daar niet (meer) in slagen, stijgt het aantal wanbetalers per saldo door.

Bron: FD.nl

Comments are closed.