Gemeenten verdubbelen controle kredietwaardigheid

Onderzoek wijst uit dat decentralisatie leidt tot extra screening van zorg- en welzijnsinstellingen.

Uit onderzoek van bedrijfsinformatiespecialist Graydon blijkt dat het decentralisatieproces bij de gemeentes zorgt voor een groeiende behoefte aan financiële informatie over leveranciers. Van 2013 op 2014 verdubbelde het aantal opgevraagde kredietrapporten door lokale besturen. Daarnaast steeg ook het aantal gemeentes dat beroep gaat doen op deze rapporten. Onder impuls van de decentralisatie zijn het vandaag vooral gezondheids- en welzijnsinstellingen waarover financiële informatie wordt opgevraagd.

Charlotte van Dorp van Graydon: "Door het decentralisatiesproces, waarbij sinds 1 januari 2015 belangrijke taken in het sociale domein van het Rijk zijn overgeheveld naar de lokale besturen, staan de gemeentes voor een grote uitdaging. Ze worden verantwoordelijk voor het zelfstandig afsluiten van contracten met dienstverleners uit de gezondheidszorg. Deze uitdaging maakt het heel belangrijk dat gemeenten goed geïnformeerd zakendoen: welke aanbieders zijn er op de markt en, nog belangrijker, welke aanbieders kunnen de continuïteit van de zorg het beste waarborgen? Uit ons onderzoek blijkt dat steeds meer gemeenten ook daadwerkelijk op zoek gaan naar die belangrijke financiële informatie. Dat is een goede zaak."

Van Bouw naar Zorg

Het onderzoek dat is uitgevoerd bij 120 Nederlandse gemeentes toont aan dat deze in 2014 gemiddeld dubbel zo veel rapporten opvroegen over hun zakenpartners dan in 2013. In sommige gemeentes nam dit aantal zelfs toe met een vijfvoud. Het aantal lokale besturen dat effectief zakelijke informatie opvraagt over handelspartners, is het afgelopen jaar ook gestegen. Nog opvallender: vroeger werden voornamelijk bouwbedrijven door gemeentes gescreend, terwijl de laatste tijd steeds vaker rapporten over gezondheids- en welzijnsinstellingen worden opgevraagd.

1 op de 5 bedrijven niet financieel gezond

Uit de marktmonitor blijkt dat heel wat bedrijven uit de gezondheidszorg zich in de gevarenzone bevinden. In de hele sector gezondheidzorg en welzijn is een vijfde van de ondernemingen niet financieel gezond. In de deelsectoren 'verpleeghuizen' en 'welzijnswerk voor ouderen', gaat het respectievelijk zelfs om 36% en 35% van de bedrijven.

Bron: Gemeente.nu

Comments are closed.