Herincasso

Onze visie op uitbehandelde vorderingen

EDR heeft zich gespecialiseerd in vorderingen die reeds eerder behandeld zijn, maar geen resultaat hebben opgeleverd. Wij noemen onze incassodienst daarom Herincasso. Door de herincassodienstverlening van EDR krijgt u alsnog openstaande vorderingen betaald. Dit levert u extra inkomsten op over een portefeuille die eerder als oninbaar was afgeschreven.

Wij zijn sterk in herincasso door onze krachtige en betrouwbare databank. Met de gegevens uit de EDR databank en de vaardigheden van onze medewerkers zijn wij in staat om veel als oninbaar bestempelde vorderingen toch voor u te innen.

Incassobureaus en deurwaarderskantoren

De herincasso dienst van EDR is met name geschikt voor incassobureaus en deurwaarderskantoren. Tijdens de minnelijke of gerechtelijke dossierbehandeling kunnen dossiers soms niet geincasseerd worden doordat de debiteur onvindbaar is, of gewoonweg niet bij machte is om de vordering te betalen. Dit soort dossiers belanden vaak in een schuldbewakingstraject waarin het succes op incasseren minimaal is.

EDR gaat voor u actief met uitbehandelde vorderingen aan de slag. De uitgebreide en kwalitatief hoogwaardige databank stelt EDR in staat om snel in contact te komen met de debiteur en boekt in veel gevallen een positief resultaat. Zo dragen wij voor u bij aan een hoger incassoresultaat voor uw opdrachtgevers.

Opdrachtgevers

Uitbehandelde vorderingen kunnen alsnog cashflow opleveren. Dit betekent dat niet geïnde dossiers, met behulp van EDR Herincasso, alsnog rendement kunnen opleveren. Ook een debiteurenportefeuille, die om welke reden dan ook niet wordt behandeld, kan in aanmerking komen voor onze dienstverlening. De gestructureerde aanpak van EDR Herincasso betekent een revitalisering van uw debiteurenportefeuille, die er veelal toe leidt dat er alsnog tot inning kan worden overgegaan.