EDR Databank

De EDR Databank bevat essentiële informatie over consumenten, bestuurders en bedrijven. De dimensie van deze databank is voor Nederlandse begrippen uniek. We verzamelen, verwerken, analyseren en interpreteren alle data zelf, om de inhoud vervolgens beschikbaar te stellen aan onze opdrachtgevers. Dit kan automatisch, waardoor onze klanten via een credit check binnen enkele seconden een gefundeerde kredietbeslissing kunnen nemen. We vervaardigen daarnaast (maatwerk)rapporten, die bijvoorbeeld inzicht geven in de verhaalbaarheid van een incasso procedure of ingewikkelde bedrijfsconstructies doorgronden.

Informatie is kortom de spil van onze dienstverlening. Onze opdrachtgevers kunnen er op intelligente wijze gebruik van maken. De EDR Databank stelt hen in staat om de juiste potentiële klanten te accepteren en debiteurenportefeuilles effectief te beheren.

Herincasso

Onze databank optimaliseert incassoprocessen, doordat we per type debiteur de juiste strategie kunnen bepalen. Hierdoor zijn wij in staat een hoog rendement te behalen op (reeds) eerder behandelde vorderingen. Voor deze dienstverlening verwijzen wij graag naar onze pagina over Herincasso.

Onze bronnen

Onze bronnen leveren periodiek en geautomatiseerd alle essentiële data aan. Dit varieert van adreswijzigingen, telefoonnummers, WSNP, KvK gegevens, betalingservaringen, financiële gegevens, bronnen van inkomsten, faillissementen en surseances van betaling. De aanvragen voor verhaalsrapportages, individuele betalingservaringen en de vele incasso-ervaringen worden eveneens in de scoreberekening meegewogen. De via deskresearch verkregen informatie, zoals bronnen van inkomsten , salaris en arbeidscontractgegevens maken vanzelfsprekend deel uit van onze databank en scoringsmodellen.