Datalek melden

Datalek melden

Met ingang van 1 januari 2016 schrijft de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) de meldplicht datalekken voor. Vanwege deze wet, verplicht EDR u een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens bij uw bedrijf binnen 24 uur te melden via dit formulier. Wanneer u vragen heeft over dit formulier, stuur dan een email naar pf@edrcs.nl.

Wanneer is er sprake van een datalek?

Bij een datalek zijn de verwerkte persoonsgegevens blootgesteld aan verlies (vernietiging of op andere wijze verloren gaan) of onrechtmatige verwerking (aantasting, onbevoegde kennisneming, wijziging of verstrekking).  Er is dus kort gezegd een inbreuk op de beveiliging van persoonsgegevens en omvat alle beveiligingsincidenten waardoor de bescherming van persoonsgegevens op enig moment is doorbroken.

Een datalek moet worden gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens als deze leidt tot een aanzienlijke kans op ernstige nadelige gevolgen dan wel ernstige nadelige gevolgen heeft voor de bescherming van persoonsgegevens.
 

Vul onderstaand formulier in voor het melden van een datalek

Naam organisatie (verplicht)

Uw naam (verplicht)

Geslacht
manvrouw

Adres (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaatsnaam (verplicht)

Telefoon nr.

Uw e-mail (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht

Wanneer vond de inbreuk plaats