Recent Posts by Angela Van Herk

Ombudsman vindt dat schuldhulpverlening tekortschiet

De schuldhulpverlening schiet tekort. Wie de overheid om hulp vraagt bij het aanpakken van schulden, ondervindt tal van drempels. Dat stelt de Nationale ombudsman, Reinier van Zutphen, in een rapport. "De overheid denkt dat mensen er wel uitkomen, maar dat is een illusie", aldus Van Zutphen. De instanties zouden uitgaan van een standaard. "Voldoe je daar…
Lees meer...

Phishing e-mail in omloop

Helaas is er een e-mail in omloop die suggereert dat er een openstaande vordering is bij ons kantoor van Intrum Justitia inzake T-mobile. Deze e-mail is afkomstig van een gmail account. EDR maakt hier geen gebruik van. In de e-mail wordt verwezen naar een 0900 telefoonnummer en er staat een link in. EDR maakt geen gebruik…
Lees meer...

Meldplicht Datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens die een meldplicht regelt voor datalekken. De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van…
Lees meer...

Wangedrag incassobureaus bestrijden met wetgeving

Onlangs heeft EDR de tweejaarlijkse audit van de NVI (Nederlandse vereniging van gecertificeerde incasso ondernemingen) gehad. Tijdens de audit worden alle processen van het bedrijf doorgelicht om te controleren of de keurmerkhouder daadwerkelijk volgens de criteria van het Incasso Keurmerk werkt. Het Incasso Keurmerk heeft als doel om de overheid, bedrijven en consumenten het vertrouwen en de zekerheid te geven…
Lees meer...

Recent Comments by Angela Van Herk

No comments by Angela Van Herk yet.