Monthly Archives: december 2015

Meldplicht Datalekken

Met ingang van 1 januari 2016 geldt een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens die een meldplicht regelt voor datalekken. De Meldplicht Datalekken houdt in dat bedrijven, overheden en andere organisaties die persoonsgegevens verwerken datalekken moeten melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens, voorheen het College bescherming persoonsgegevens. Een datalek is een inbreuk op de beveiliging van…
Lees meer...